Reklamasjonsrapporten beskriver reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av de aktuelle forholdene ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon.

Vi vurderer økonomiske konsekvenser av de reklamerte forhold ved å beregne kostnader med utbedring.

Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

Vi er sertifisert våtromskontrollør etter BVN – modul C.

 


Skriv inn ditt telefonnummer og bli oppringt.
Velg gjerne når det passer deg for deg.

Ditt navn (nødvendig):

Telefonnummer (nødvendig):

Ønsket tid:
 Mellom kl 9-17

 Etter kl. 17


1ntf2energibvn4mester