En verdi- og lånetakst er en vurdering av eiendommens markedsverdi som brukes i forbindelse med salg av bolig, refinansiering av lån, arv/skifte eller skilsmisse.

Banker krever ofte en verditakst før man kan låne penger eller refinansiere et eksisterende lån. Å utføre en verdi- og lånetakst kan være lønnsomt da den kan føre til at du får en bedre boligrente.

Rapporten blir utarbeidet på grunnlag av takstmannens visuelle befaring og oppmåling av boligen, og inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Taksten vurderes ut ifra blant annet størrelse, beliggenhet, standard og vedlikehold. Forhold som tilgang offentlig kommunikasjon, solforhold, utsikt, tilgjengelighet av barnehager/skoler og butikker tas også i betraktning.

Taksten inneholder en beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Hvis du ønsker en grundig teknisk analyse av boligen gjøres dette ved utarbeidelse av en tilstands– eller boligsalgsrapport.

Det er verdt å merke seg at utgifter knyttet til refinansiering av boliglån føres i posten for gjeldsrenter (3.3.1) i selvangivelsen. Her fører du både utgifter ved bruk av takstmann og aktuelle gebyrer.

 


Skriv inn ditt telefonnummer og bli oppringt.
Velg gjerne når det passer deg for deg.

Ditt navn (nødvendig):

Telefonnummer (nødvendig):

Ønsket tid:
 Mellom kl 9-17

 Etter kl. 17


1ntf2energibvn4mester