Kompetansebasert sertifisering av takstmenn utføres av NTF, gjennom en ordning som stadig er under utvikling, med krav som regelmessig blir skjerpet. Bransjens faglige kompetanse er avhengig av dette, med tanke på arbeidet bestående av vedlikehod og videreutvikling. I NTF er minstekravene for medlemskap gjengitt under utdanningskrav. Samfunnet er i kontinuerlig utvikling, derfor er det viktig at NTFs medlemmer opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med dette. Av den grunn er NTF-sertifiserte takstmenn underlagt regelmessig etterutdanning.

 

Mesterutdanningen gir høy kompetanse som bedriftsleder og faglig leder, og utdanningen er en formell videreutdanning håndtverkerE innenfor eget fag. Etter endt utdanning har en mester fag-/svennebrev, toårig mesterutdanning, samt lang praksis i yrket sitt. Mesteren sikrer fagmessig utført arbeid med riktig bruk av teknikker – nemlig et arbeid som bygger på gode og lange tradisjoner. Gjennom sin utdanning og arbeidspraksis har en mester utviklet en egenskap som omhandler å være løsningsorientert. Dette er en viktig grunn til at du, som kunde, vil få gode råd og fagmessig oppfølging. Nye generasjoner vil også få nytte av mesterens fagkunnskap, ettersom kompetansen overføres videre. En mester legger vekt på å ivareta miljømessige hensyn ved utførelse av håndverkstjenester, samtidig som han overholder dagens regelverk. Et viktig prinsipp han kan gå utifra, på bakgrunn av sin kompetanse.

 

VåtromI henhold til Byggebransjens våtromsnorm, BVN, kan fagfolk og bedrifter sertifisere seg. Dermed kan bedriftene søke om å benytte tittelen Godkjent våtromsbedrift, som deretter gir dem anledning til å benytte BVN Godkjent våtromsbedriftlogo.

Dette gir dem en forpliktelse som går ut på å følge BVN for å holde seg oppdatert, samt benytte sertifiserte fagfolk og godkjente produkter materialer og løsninger i henhold til Byggebransjes våtromsnorm. Når du velger fagfolk til å jobbe på våtrommet ditt, er det derfor viktig at du ser etter logoen til venstre.

 

 


Sertifiseringsordningen «Sertifisering av takstmenn for boligsalgsrapportering» ble lansert i 2006. Målsetningen med ordningen er å gi mer konsistente boligrapporter, og dermed redusere risikoen for konflikter mellom kjøper og selger. Initiativtagerne til sertifiserings-ordningen var Norges Eiendomsmeglerforbund, Huseiernes Landsforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Norges Takseringsforbund og NITO Takst. Disse, i tillegg til Forbrukerrådet og FNO, sitter også i sertifiseringsrådet for Takstpersonell i Norge (SETA). SETA har det faglige ansvaret for opprettholdelse og utviklingen av ordningen.