En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del eller hele bygningen. 

Den ferdige tilstandsrapporten kan benyttes både av begge parter (kjøper og selger) i forbindelse med en eiendomsoverdragelse. Fordelen med en tilstandsrapport er at tidkrevende reklamasjoner, forsikringer etc. kan unngås og forebygges. Det er naturligvis en fordel å dele opplysninger om eiendommen på forhånd, slik at kjøperen vet hva han/hun kjøper. Tilstandsrapporten er et godt verktøy for å se til at selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter oppfordring fra selger (Lov om avhending av fast eiendom) følges.

Tilstandsrapporten gir et grunnlag for å utarbeide en rapport og en takst av eiendommen. Kombinasjonen tilstands- og tiltaksrapport er et godt tiltak for å planlegge- og gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av en eiendom.

Vi utfører tilstandsrapporter til alle typer boliger.

 


Skriv inn ditt telefonnummer og bli oppringt.
Velg gjerne når det passer deg for deg.

Ditt navn (nødvendig):

Telefonnummer (nødvendig):

Ønsket tid:
 Mellom kl 9-17

 Etter kl. 17


1ntf2energibvn4mester